Make your own free website on Tripod.com
ส่วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver

            
            เมื่อคุณเรียกโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาแล้วคุณจะพบวินโดว์ของโปรแกรม และวินโดว์ของเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งก่อนที่คุณจะเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ และ วินโดว์เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ก่อน เพื่อนเป็นพิ้นฐานในการใช้งานของโปรแกรมอย่างคล่องแคล่วและชำนาญในอนาคตสำหรับส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Dreamweaver จะแสดงดังรูป ซึ่งหากคุณต้องการทราบหน้าที่หรือความหมายของส่วนประกอบและเครืองมือต่างๆ นี้ ดูรายละเอียดด้านล่างครับไตเติ้ลบาร์ เป็นส่วนที่อยู่บนสุดครับ มีหน้าที่ในการแสดงชื่อไฟล์ ชื่อเวบเพจ ปุ่มยอขยายและปิดหน้าจอ เหมือน Title ของ Html งัย


เมนูบาร เป็นแถบแสดงคำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมดของดรีมฯ สามารถเรียกได้จากที่นี้ถ้ามีคำสั่งตัวใดตัวนึงหายไป โดยจะจัดเป็นหมวดให้ทำการค้นหาได้ง่ายและสะดวก


หน้าต่างออบเจ็กตเป็นที่รวบรวมออบเจ็กต์ที่มีลักษณะเป็นปุ่มเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ สำหรับใสออบเจ็กต์ลงในเวบเพจของเรา เพื่อตกแต่งและเพิ่มความสามารถให้กับเวบที่เราสร้างขึ้น


หน้าต่าง PROPERTIES มีหน้าที่ในการกำหนดลักษณะรูบร่างของเวบเราเช่นตารางกี่ช่อง ขนาดกว้าง เท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางก็ได้ชิดซ้ายหรือขวาก็ได้ และยังสามารถกำหนดจุดเชื่อมโยงเวบได้ ในช่อง link ครับ เพียบจริง ๆ


หน้าต่าง Launcher เป็นหน้าต่างที่รวบรวมปุ่มที่เชื่อมโยงการปิดหรือเปิดหน้าต่างใช้งาน ที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ประกอบด้วยหน้า Site , Library , Html Source , Behavior , Css Style มีความสำคัญไม่ยิ่ง หย่อนไปกว่ากันครับ

แถบสถานะ Status bar เป็นบริเวณแสดงข้อมูลของเอกสารเวบเพจ เช่น แสดงขนาดของเอกสารหรือ ขนาดของหน้าจอที่ใช้สำหรับการสร้างเวบเพจ หรือแสดงระยะเวลาของการดูแลข้อมูลขนาดของเวบเพจที่บราวเซอร์ รวมทั้งแสดงลันเซอร์ (Launcher) อีกด้วย

Web Page เป็นบริเวณที่ใช้สำหรับสร้างเนื้อหาของเวบเพจ โดยการนำข้อความหรือ ออบเจ็กต์ต่างๆมาใส่รูปภาพ ตาราง และ อื่นๆ

Minimize Button เป็นปุ่มใช้ย่อหน้าต่างของโปรแกรม

Maximize Button เป็นปุ่มใช้ขยายหน้าจอของโปรแกรม

Close Button เป็นปุ่มใช้ปิดโปรแกรม Dreamweaver

<< [ BACK ] [ NEXT ] >>

Copy Right © 2002"JesuswOrK" , All rights reserved.
These web sites are best viewed with an 800 x 600 screen resolution.
Web site designed by webmaster
  tel : (054) - 312281
1 1