Make your own free website on Tripod.com
การพิมพ์ตัวอักษร

การสร้างงาน
           หลังจากได้เรียนรู้ขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเริ่มขั้นตอนการสร้างงานจริงๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ จะเริ่มจากขั้นตอนพื้นฐานจนถึงขั้นตอนระดับสูงเป็น Step ขั้นตอนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันตลอด

การพิมพ์ตัวอักษร
           การพิมพ์ตัวอักษรใน Dreamweaver เหมือนกับการใช้ Microsoft Word หากเคยใช้มาบ้างก็จะเป็นการง่ายในการ ทำความเข้าใจ

การพิมพ์ข้อความ
          สามารถพิมพ์เข้าไปในหน้า Document ได้เลย และลอง Preview ดูโดยการกด F12 ( เป็นการจำลอง Browser ) เราจะเห็นได้ว่า ตัวอักษรที่พิมพ์จะเหมือนกันกับที่ Preview ทุกประการ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถปรับแต่งได้ โดยการใช้ Properties

วิธีใช้
       Format เป็นรูปแบบของอักษรสามารถเลือกได้ตามต้องการ

      Paragraph การพิมพ์แบบต่อเนื่อง
      Heading 1-6 การพิมพ์หัวข้อเรื่องตามขนาด Heading 1 เป็นขนาดใหญ่ที่สุดเรียงตามลำดับ การใช้เลือกก่อนพิมพ์ หรือถ้าพิมพ์ไปแล้วจะใช้ได้โดยการ Click Mouse ค้างแล้วป้ายทั้งข้อความที่ต้องการจากนั้นมาเลือกที่ Propreties > Format ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนตามส่วนตัวอักษรที่ไม่ได้เลือกก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
      ในหน้า Document เดียวกันเราสามารถใช้ ตัวอักษรหลายแบบโดย Click ที่ลูกศรในช่อง Default Font จะมี Font อื่นให้เลือก ส่วนค่า Default Font จะเป็น Font ที่ได้ทำการ Set ไว้ในตอนต้น
      Size ขนาดของตัวอักษร

      การใช้ตัวหนา และตัวเอน ตัวหนา Click ที่ B และตัวเอน Click ที่ ตัว I

      การจัดให้ ชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง ( เหมือน Word ทุกประการ )

      การใช้หัวข้อย่อย จะเป็นจุดหรือตัวเลขก็ได้

      เปลี่ยนสีตัวอักษร Click ที่ช่องสี่เหลี่ยมจะมีจานสีให้เลือก

ข้อจำกัดของการพิมพ์ตัวอักษร
           เนื่องจากการพิมพ์ไม่สามารถเว้นวรรคตัวอักษรได้เกินหนึ่งตัวอักษร ทำให้การจัดรูปแบบการย่อหน้า ไม่สามารถทำได้
วิธีแก้ไขโดยการใช้ Object ในหัวข้อ Character ภายในจะมีเครื่องมือให้ใช้หลายอย่างเป็นเครื่องมือที่ในเวอร์ชั่นเก่าไม่มี

      การขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter ในโปรแกรมจะเป็นการเว้น 2 บรรทัด

      ถ้าหากต้องการเว้นหนึ่งบรรทัดสามารถทำได้โดยการใช้ Character ในหัวข้อ BR ( Line Break ) หรือกด Shitf ค้างพร้อมทั้งกด Enter

      การเว้นวรรคแบบไม่จำกัดทำได้โดยการเลือกที่ Non Breaking Space

Note
Websafe color

           คือสีที่ใช้ในการสร้างเวบเพจ HTML ซึ่งเป็นสีที่ถูกระบุเป็นรหัสเลขฐานสิบหก หรือ Hexadecimal value เช่น #FF0000 หรือชื่อสีธรรมดาเช่น RED ตามปกติสีที่ใช้ใน Netscape และ Internet explorer เมื่อใช้ค่าสีใน 256 สี จะเรียกได้ว่าเป็น ค่าสีที่ปลอดภัย ( สามารถดูได้ทุกเครื่องทุกระบบโดยสีไม่ผิดเพี้ยน ) ซึ่งจริงๆ แล้วสีที่ใช้ได้มีเพียงแค่ 212 สีเท่านั้นเอง


<< [ BACK ] [ NEXT ] >>

Copy Right © 2002"JesuswOrK" , All rights reserved.
These web sites are best viewed with an 800 x 600 screen resolution.
Web site designed by webmaster
  tel : (054) - 312281
1 1