Make your own free website on Tripod.com
การสร้างตาราง (Table)

ประโยชน์ของการสร้างตาราง
            สำหรับหน้าเวบเพจ การใช้ตารางจะมีประโยชน์ค่อนข้างมาก นอกเหนือจาการกแสดงข้อมูลที่เป็นตาราง เช่น ตารางแค็ตตาล็อกสินค้า ตารางราคาสินค้า เป็นต้น การใช้ตารางยังช่วยในการวางตำแหน่งของข้อความ หัวข้อ หรือรูปภาพต่างๆในหน้าเวบเพจอีกด้วย ซึ่งคุณจะพบว่าหากคุรใช้ตารางในการวางตำแหน่งของออปเจกต์ต่างๆ จะได้ง่ายมากขึ้น สรุปได้ว่าตารางจะช่วยในการแสดงข้อมูลที่เป็นตาราง และวางโครงร่างของหน้าเวบเพจนั่นเอง

Table
           Table มีส่วนช่วยในการจัดระเบียบข้อความและรูปภาพทั้งหลาย มีเพียงโปรแกรมใน Dreamweaver เท่านั้นที่สามารถ เปลี่ยนเวบที่ออกแบบด้วยเลเยอร์มาเป็นตาราง ได้ทำให้เราสามารถออกแบบได้อย่างอิสระในตอนแรก จากนั้นจึงเปลี่ยนมา ใช้ระบบตารางเพื่อให้เปิดดูใน Browser ได้ทุกระบบไม่ผิดเพี้ยน (สาเหตุที่ Dreamweaver ต้องมีคำสั่งแบบนี้ เพราะ Browser รุ่นเก่าไม่สามารถใช้เลเยอร์ได้นั่นเอง)Tool บางตัวที่ใช้เขียนเวบเพจจะใช้หลัก Table ในการออกแบบเป็นหลักเช่น FRONTPAGE 98 เนื่องจากใช้งานง่าย และเมื่อดูใน Browser จะได้ผลไม่ผิดเพี้ยนเลย แต่มีข้อด้อยคือไม่ให้ความอิสระ ในออกแบบเหมือนเลเยอร์

ส่วนประกอบของตาราง (Table)
        Rows (แถว) = รายละเอียดในแนวนอนหรือแนวแถวของตาราง
        Columns (คอลัมน์) = รายละเอียดในแนวตั้งหรือแนวคอลัมน์ของตาราง 
        Cell (เซลล์) = รายละเอียดของช่อง 1 ช่องในตาราง
        Border (เส้นขอบ) = เส้นขอบของตาราง
        Width = กำหนดความกว้างของตารางซึ่งมีหน่วยความกว้างสองแบบให้เลือกคือ
                     Percent : กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับความกว้างของหน้าจอเวบเพจบนโปรแกรมเบราเซอร์
                     Pixels : กำหนดเป็น Pixels หรือเป็นจุดบนหน้าจอ
        Cell Pading = กำหนดระยะห่างระหว่างขอบเซลล์กับข้อความของเซลล์
        Cell Spacing =กำหนดระยะห่างระหว่างช่องเซลล์แต่ละช่อง

การสร้างตาราง
        หลังจากได้ทราบส่วนประกอบต่างๆของตารางแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างตาราง
     เลือกตำแหน่งที่ต้องการใส่ตาราง ด้วยการวางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งนั้น คลิกปุ่ม Table ใน Object Palette หรือเลือกเมนู Insert > Table

      จะมี Dialog box ขึ้นมาให้เลือกจำนวนและค่าต่างๆ

       Row จำนวนแถวแนวนอน
       Columns จำนวนแถวแนวตั้ง
       Width ขนาดของตารางโดยรวม เลือกได้ว่าจะให้หน่วยเป็น percent หรือ Pixel
       Border กรอบของตาราง
       Cell Padding ช่องว่างระหว่าง Cell โปรแกรมตั้งไว้ที่ 1
       Cell Spacing ช่องว่างระหว่าง Cell โปรแกรมตั้งไว้ที่ 2
       Click OK จะมีตารางที่เราได้กำหนดขนาดปรากฎที่หน้า Document ดังภาพ

       เราสามารถปรับขนาดได้จาก Property inspector ได้โดยการคลิกที่ขอบของ Tableให้ทำงาน

Select table element
         ตารางสามารถเลือกส่วนที่จะเซ็ทค่าต่างได้หลายแบบ โดยจะเลือกแก้ไขทั้งตาราง หรือแก้ไขทีละช่อง หรือ แก้ไขทีละแถว หรือที่ละคอลัมน์ก็ได้

การเลือกทั้งตารางเพื่อแก้ไข
      คลิกที่ขอบด้านใดด้านนึงของตาราง (วิธีนี้ค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะถ้าตารางนั้นซ้อนอยู่ในเลเยอร์อีกที)
      คลิกในตารางส่วนใดก็ได้หนึ่งครั้ง แล้วคลิกขวาที่เมาส์เลือก Table > select table

การเลือกเฉพาะในแถว
      คลิกเลือกตารางช่องหัวแถวที่เราจะเลือกแล้วลากเมาส์ไปทางขวา

การเลือกเฉพาะคอลัมน์
      คลิกที่ตารางบนสุดของ Column นั้น แล้วลากเมาส์ลงมา

การเลือกเฉพาะตารางที่ต้องการ
      กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกไปทีละช่องที่ต้องการ

Table property
       หลังจากที่เลือก Table แล้วมาดูค่าต่างๆใน Property inspector ว่าสามารถกำหนดค่าอะไรได้บ้าง

        Table Name : ตั้งชื่อไว้เรียกอ้างอิง
        Rows : สามารถเพิ่มจำนวนแถวได้โดยพิมพ์ตัวเลขเพิ่มเข้าไป
        Cols : สามารถเพิ่มจำนวน Columns ได้โดยการเพิ่มจำนวนตัวเลขเข้าไป
        W และ H : ความกว้างและความสูงของตาราง ถ้าความกว้างถูกเซ็ทหน่วยเป็นเปอร์เซ็นหมายถึง สั่งให้ Browser ปรับความ             กว้างของหน้าจอซึ่งจะทำให้ความกว้างของตารางไม่แน่นอน ถ้าระบุเป็นหน่วย Pixel หรือ หน่วยอื่นจะดีกว่า
        Cell Pad ช่องว่างระหว่าง Cell โปรแกรมตั้งไว้ที่ 1
        Cell Space ช่องว่างระหว่าง Cell โปรแกรมตั้งไว้ที่ 2
        Align : กำหนดชิดซ้าย กลาง หรือ ขวา
        Border : ขอบของตาราง
        Bg Color : สีพื้นหลังของตาราง
        Bg Image : ใช้รูปเป็นพื้นหลังของตาราง
        Brdr Color : สีของขอบของตาราง

Porperty inspector ของ Row ,Column และ Cell
           Porperty ในการใช้งานแต่ละอย่างจะไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับที่เราทำการเลือก Select ไม่ว่าจะเป็น Row Column Cell

        Property ส่วนบนจะเป็นการควบคุมตัวอักษรหรือรูปภาพที่นำมาใส่ในตารางเหมือนกับ Property ของ Font ที่ได้กล่าวมาแล้ว
        Property ส่วนล่างเป็น Property ที่ควบคุมตารางในส่วนของ Row Column Cell
        W และ H : ขนาดความกว้างของ Cell ไม่จำเป็นต้องปรับ
        No Wrap : ช่อง Wrap จะสั่งให้โปรแกรมทำการตัดคำเมื่อเจอประโยคยาวๆ แต่จะขยายช่องให้ตามแนวนอนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดคำแล้วจึงขึ้นบรรทัดใหม่              (ไม่ต้องติ๊กช่องนี้)
        Head : ในช่อง Head จะทำให้ช่องตารางนั้นกลายเป็นข้อความ เหมือนส่วนหัวตาราง คือเป็นส่วนใหญ่ ตัวหนา และจัด ตำแหน่งอยู่กึ่งกลางเสมอ
        Bg : การนำรูปภาพมาทำเป็นพื้นหลัง
        Bg: เลือกสีทำเป็นพื้นหลังถ้าเลือกรูปภาพแล้วไม่ต้องเลือกสี
        Brdr : เลือกสีของขอบพร้อมทั้งขนาดของขอบ

Merge Cell การรวม Cell
        Select Cell ที่ต้องการรวม

        คลิกรวม Cell

        หลังจากคลิกรวม Cell

       

 Split Cell การแบ่ง Cell
        Select Cell ที่ต้องการแบ่ง Cell โดย กด Ctrl ค้างแล้วคลิกภายใน Cell

        มาที่ Property inspector

        คลิกที่ Splits cell ดังภาพด้านบน
        จากนั้นจะมี Dialog box ให้ใส่ค่าดังนี้

         Split Cell Into : ให้ทำการเลือกว่าต้องการเพิ่ม Cell ไปในทางไหน Row หรือ Columns
         Number of Rows : ระบุจำนวน Cell ที่ต้องการ ส่วนมากโปรแกรมจะคำนวนจำนวนมาให้พอดีแล้ว
         คลิก OK

                 การใช้ตารางในการออกแบบเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามและการจัดระเบียบได้อย่างถูกต้อง และ Browser ก็สามารถแสดงผลได้เป็นอย่างดีไม่ว่า Browser จะเป็นรุ่นไหน เก่า หรือ ใหม่ ก็ไม่เป็นปัญหาในการแสดงผล และ สามารถนำตารางมาประยุกต์ใช้ช่วยเพิ่มความเร็วในการ Load รูปภาพโดยการนำรูปภาพมาแบ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แล้วนำมาใส่ ในตารางทีละช่องและกำหนดไม่ให้แสดงขอบของตารางพอที่ Browser ก็จะเหมือนกับว่ารูปที่นำมาต่อกันในตารางนั้นเป็นรูปเดียว กัน และยังสามารถรับชมได้เร็วไม่ต้องเสียเวลา Load นานอีกด้วย ดังนั้นต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีเพื่อประโยชน์ ในการออกแบบ

การแทรกตารางทั้งแถวและแนนคอลัมน์

เลือกแนวนอนที่จะทำการแทรกใหม่

การลบตารางทั้งแนวนอนและแนวคอลัมน์

เลือกแนวตารางที่จะลบดังรูป

แล้วกด Delete แนวตารางที่เลือกไว้จะหายไปดังรูป

***หมายเหตุ*** การลบคอลัมน์ก็เหมือนกันครับ เพียงแค่เลือกเป็นคอลัมนแล้วกด Delete แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลบตารางที่ไม่ต้องการออก

คุณสมบัติต่างๆของตาราง

หากคุณต้องการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของตารางคุณสามารถเรียกวินโดว์ Properties ขึ้นมาโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ให้คุณเลือกที่ตารางก่อน
2. คลิกที่เมนู Windows เลือก Properties
3. จากนั้นจะปรากฏวินโดว์ Properties ของตารางดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆของตาราง

ช่อง Properties
หน้าที่
table name ใช้ตั้งชื่อของ Table (ตาราง)
Clear Row Heights ใช้ยกเลิกความสูงของแถว
Clear Column Width ใช้ยกเลิกความกว้างของคอลัมน์
Convert Table Widths to Pixels ใช้แปลงหน่วยความกว้างให้เป็นพิกเซอร์
Convert Table Widths to Percent ใช้แปลงหน่วยความกว้างให้เป็น เปอร์เซ็นต์
Rows กำหนดจำนวนแถวของตาราง
Cols กำหนดจำนวนคอลัมน์ของตาราง
W กำหนดความกว้างของตาราง
H กำหนดความสูงของตาราง
Cell pad กำหนดระยะห่างระหว่างขอบเส้นกับข้อความในเซลล์
Cell Space กำหนดระยะห่างระหว่างช่องเซลล์แต่ละช่อง
Border กำหนดความหนาของเส้นขอบของตาราง
Bg color กำหนดสีพื้นของตาราง
brdr color กำหนดสีของเส้นขอบ
bg Image กำหนดภาพหลังของตาราง


<< [ BACK ] [ NEXT ] >>

Copy Right © 2002"JesuswOrK" , All rights reserved.
These web sites are best viewed with an 800 x 600 screen resolution.
Web site designed by webmaster
  tel : (054) - 312281
1