Make your own free website on Tripod.com
เลเยอร์ (layer)

เลเยอร์คืออะไร ?
            ในการสร้างเวบเพจนั้น บางครั้งเราอาจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งต่างๆ กล่าวคือไม่สามารถจัดวางได้ในตำแหน่งที่ต้องการ เช่นหากเราต้องการที่จะจัดวางข้อความความซ้อนบนรูปภาพ (ไม่ใช่หมายถึงให้ภาพนั้นเป็น Backgroud) ซึ่งโดยทั่วไป จะต้องทำข้อความให้มีลักษณะและเป็นรูปภาพก่อน แต่หากคุณต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องใช้วิธีการสร้างเลเยอร์เข้ามาช่วยซึ่งเลเยอร์การนำข้อความ หรือรูปภาพ มาวางอยู่บนแผ่นใส จากนั้นจึงนำเลเยอร์มาวางซ้อนกันอีกหนึ่งอย่าง

Layer
            ใช้ในการกำหนดค่าตำแหน่งส่วนประกอบที่เราจะวาง เมื่อลากเลเยอร์ระบุตำแหน่งในหน้า Document แล้ว เราจะใส่ข้อความ ,รูปภาพ , Plugin , Flash หรือแม้แต่ใส่เลเยอร์ซ่อนอยู่ข้างในอีกชั้นก็สามารถทำได้ และยังสามารถกำหนดว่าจะให้แสดง หรือ ไม่ให้แสดงก็ได้ส่วนมากจะใช้เป็นเทคนิคพิเศษต่าง มากกว่านำมาใช้ทั่วไป เพราะเลเยอร์ใช้กับ Internet Explorer ไม่มีปัญหา แต่ส่วนมากจะมีปัญหากับ Netscape เรื่องตำแหน่งที่วางส่วนมากตำแหน่งจะผิดพลาดและซ้อนทับกัน ในการออกแบบเวบใน ปัจจุบันจะใช้ตารางช่วยในการออกแบบเป็นหลักและเลเยอร์จะเป็นลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเอง

การใช้เลเยอร์
              การเรียกใช้คำสั่งเลเยอร์ใช้ได้สองวิธีคือ หนึ่งโดยเลือกที่เมนูบาร์มาที่ Insert >Layer หรือใช้ Object เลือกหัวข้อ Common มาที่รูปเลเยอร์แล้ว Click ดังภาพ

        การใช้ Click Layer ที่อยู่ใน Object palette แล้วลากตำแหน่งและขนาดที่ต้องการของDocument window ได้เลย

เลเยอร์ที่สร้างขึ้นมาแล้ว
            เมื่อคลิกข้างในพิมพ์ข้อความหรือรูปได้เลย ถ้าคลิกที่หูเลเยอร์จะเป็นการเลือกเลเยอร์และสามารถย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ และขยายขนาดได้โดยการคลิกที่หูเลเยอร์จากนั้นจะมีปุ่มปรากฎ ลากจุดใดจุดหนึ่งจากเลเยอร์ออกมาได้เลย
ถ้าหากต้องการความมั่นคงโดยการระบุค่าเป็นตัวเลข ให้แก้ไขค่าได้ใน property inspector
เลเยอร์ที่สร้างขึ้นมาถ้าหากต้องการแทรกรูปหรือข้อความ ให้กดภายใน layer หนึ่งครั้ง จะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ซ้ายบน เรียก ว่า activating Layer ซึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่านี้ไม่ใช้การ select layer
ถ้าต้องการปรับขนาดของเลเยอร์ สามารถทำได้อีกวิธีโดยการพิมพ์ค่าตัวเลขใน property inspector ก็ได้

การย้ายเลเยอร์ทำได้โดยการคลิกเมาส์ลากไปตามตำแหน่งที่ต้องการ

การปรับขนาดของเลเยอร์ ทำได้โดยการลากเส้นที่ขอบของเลเยอร์นั้น

การใส่ข้อความลงในเลเยอร์ โดยการพิมพ์ข้อความลงไปข้างในเลเยอร์เลย

***หมายเหตุ*** การใส่รูปภาพลงในเลเยอร์ก็เหมือนกันกับการใส่ข้อความเพียงแค่คลิก Insert Image แค่นี้ก็ใส่รูปภาพลงไปในเลเยอร์ได้ครับ

ปัญหาเลเยอร์ซ้อนทับกัน
             ถ้าหากบางทีใช้เลเยอร์ในการสร้างงานหลายๆ เลเยอร์บางทีเลเยอร์อาจซ้อนทับกันได้อาจส่งผลถึงการชมผ่าน browser ได้ สามารถแก้ปัญหาได้ดังนี้
มาที่ mini launcher คลิกเลือก Show History หรือเลือกที่เมนูบาร์ Window>Layer จะปรากฎหน้าต่างดังภาพด้านล่าง จากนั้น เลือกที่ layer แล้วคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมในหัวข้อ Prevent Overlaps ให้เป็นเครื่องหมายถูกดังรูป เป็นการป้องกันการซ้อนทับ ของเลเยอร์

           เราสามารถตั้งชื่อ Layerได้เพื่อเป็นการง่ายต่อการควบคุมโดยคลิกให้เลเยอร์ที่สร้าง Active จากนั้นให้มาที่ Property inspector ในหัวข้อ Layer ID ในช่องด้านล่างให้ระบุชื่อตามต้องการ

          การแสดงหรือไม่แสดงเลเยอร์กำหนดได้โดยมาที่ Window>Layer ที่เมนูบาร์ จากนั้นจะมีชื่อเลเยอร์ที่เราได้ตั้งไว้ในช่อง Name ข้างช่อง Name จะมีรูปตาอยู่ถ้าต้องการซ้อนเลเยอร์ให้คลิกที่รูปตาให้ปิดเพื่อเป็นการซ่อนเลเยอร์ ถ้าต้องการให้แสดงก็เพียงคลิกอีกครั้งให้เปิด ก็จะสามารถมองเห็นเลเยอร์ได้ดังภาพ

         การใส่สีพื้นให้กับเลเยอร์ทำได้โดยการใช้ Property inspector และมาที่ Bg color เลือกสีได้ตามต้องการ

Layer Perference
        เป็นการตั้งค่า default ให้กับ layer เพื่อจัดรูปแบบเป็นไสตล์ของเราเอง โดยเลือกเมนู EDIT > perferences แล้วคลิกเลเยอร์ ที่ช่องทางซ้ายให้เป็นหัวข้อ Layer

        Tag ให้ใช้ tag อะไรทุกครั้งที่สร้างเลเยอร์ ( span,Div,Layer.llayer)
         Visibility กำหนด layer ให้มองเห็นหรือไม่
        Width and Hight กำหนดความกว้างและความสูงของ Layer ที่สร้างด้วยคำสั่ง Insert > Layer
         Background color กำหนดรูป background
        Nestin ทำเครื่องหมายไว้จะทำให้สามารถสร้างเลเยอร์ซ้อนในเลเยอร์เก่าได้

<< [ BACK ] [ NEXT ] >>

Copy Right © 2002"JesuswOrK" , All rights reserved.
These web sites are best viewed with an 800 x 600 screen resolution.
Web site designed by webmaster
  tel : (054) - 312281
1 1