Make your own free website on Tripod.com
วิธีการเลือกรูปแบบตัวอักษรและสี

 

การเลือกรูปแบบตัวอักษร

1. คลิ๊กที่ Text > Font > เลือกรูปแบบตัวอักษรที่เราต้องการ

ต่อไปมาดูวิธีที่จะทำการเพิ่มเติ่ม ตัวอักษร เราสามรถทำได้โดยเข้าไปที่ Edit Font list ตามรูปข้างบน แล้วทำการเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ ตามรูปข้างล่าง ดูรูปประกอบ

1. คลิ๊กที่หมายเลข 1 เพื่อเลือกรูปแบบตัวอักษร
2. คลิ๊กที่หมายเลข 2 เพื่อบรรจุตัวอักษรลงใน list

 

มาต่อกันเลยที่ การเลือกขนาดตัวอักษร ตามที่เราต้องการ

คลิ๊กที่ Text และ ก็ทำการเลือกที่ Size > เลือกขนาดตามที่เราต้องการ

 

มาดูการเลือกสีให้ตัวอักษรในดรีมกันต่อครับ


1. คลิ๊กที่ Text > Color > เลือกสีที่เราต้องการ

2. มาดูการเลือกสีตัวอักษรในแบบที่ 2
2.1 คลิ๊กที่ หมายเลข 1 และเลือกสีที่เราต้องการได้เลยครับ


มาดูวิธีการจัดวางตำแหน่งข้อความกันต่อครับ

 

คลิ๊กที่ Text และ ก็ทำการเลือกที่ Align > เลือกว่างตำแหน่งที่ต้องการ

มาดูแบบที่ 2 ครับสำหรับการจัดตำแหน่งข้อความ
เลือกตามที่ ลูกศร ชี้ได้เลยครับว่าต้องการตำแหน่งแบบไหน

การกำหนดคุณสมบัติของหน้าเวบเพจ

หัวข้อนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของหน้าเวบเพจเพื่อช่วยในการตกแต่ง และกำหนดการทำงานเกี่ยวกับหน้าเวบเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งหัวข้อนี้ที่คุณจะได้รู้มีดังนี้

คำสั่งในการกำหนดคุณสมบัติของหน้าเวบเพจ
1. ขณะอยู่ที่หน้าเวบเพจใดๆ คลิกที่เมนู Modify แล้วคลิกคำสั่ง Page Properties
2. จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Page Properties ดังรูป

ตัวเลือกต่างๆ ในการกำหนดคุณสมบัติของหน้าเวบเพจ

สำหรับตัวเลือกต่างๆในการกำหนดคุณสมบัติของหน้าเวบเพจ มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ตัวเลือก
หน้าที่
Title กำหนดข้อความหัว (Title) ของหน้าเวบเพจตอนแสดงบนเบราเซอร์
Blackground Image กำหนดรูปภาพที่ใช้ภาพพื้นหลังของเวบเพจ
Blackground กำหนดสีพื้นหลังของหน้าเวบเพจ
Text กำหนดสีของข้อความที่กำหนดเป็นไฮเปอร์ลิงค์
Vissted Links กำหนดสีของไฮเปอร์ลิงค์ที่ถูกคลิกแล้วเข้าไปเยี่ยมชม
Active Links กำหนดสีของไฮเปอร์ลิงค์ที่กำลังถูกเลือกอยู่
Left Margin กำหนดระยะกั้นซ้ายของหน้าเวบเพจ
Top Margin กำหนดระยะกั้นบนของหน้าเวบเพจ
Magin Width กำหนดความกว้างของหน้าเวบเพจ
Magin Height กำหนดความยาวของหน้าเวบเพจ
Document Encoding กำหนดโคตรภาษาของตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ในกน้าเวบเพจ
Tracing Image กำหนดรูปภาพพื้นหลังของหน้าเวบเพจ ที่ช่วยในการวางโครงสร้าง และตำแหน่งของ ข้อความ หรือรูปภาพในหน้าเวบ ซึ่งรูปภาพดังกล่าวจะไม่แสดงเมื่อนำเวบเพจแสดงบนหน้า เบราเซอร์ แต่จะแสดงให้เห็นเมื่อแสดงหน้าเวบเพจนี้บนโปรแกรม Dreamweaver เพื่อช่วยในการออกแบบหน้าตาเวบ
Image Transqarency กำหนดความเข้มหรือจางของ Tracing Image เพื่อไม่ให้รบกวนต่อการออกแบบเวบเพจ

 

<< [ BACK ] [ INDEX ] >>

Copy Right © 2002"JesuswOrK" , All rights reserved.
These web sites are best viewed with an 800 x 600 screen resolution.
Web site designed by webmaster
  tel : (054) - 312281
1 1