Make your own free website on Tripod.com

การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงเตือน

..........ในขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองนั้น หลายๆ คนคงเคยประสบกับปัญหา มีเสียงเตือนตอนเปิดเครื่อง ซึ่งเสียงที่ดังออกมานี้เป็นเสียงที่บอกอาการที่ผิดปกติ หรือ บอกสาเหตุของปัญหา เสียงเตือนนี้จะเกิดกับปัญหาของฮาร์ดแวร์ วิธีที่จะรู้รายละเอียดของเสียงเตือนนั้น สามารถหาดูได้ในคู่มือเมนบอร์ดเกือบทุกรุ่น ถ้าเกิดไม่มีคู่มือ หรืออ่านไม่เข้าใจ ก็คงจะต้องหาสาเหตุด้วยวิธีอื่น

..........เสียงเตือนนั้นจะเป็นลักษณะเสียงดังสั้นๆ (ปิ๊ป) หรือเสียงดังยาว (ปี๊ปปปป) อาจจะดังหนึ่งครั้ง หรือกี่ครั้งก็แล้วแต่ ทุกๆ ปัญหาย่อมเกิดมาพร้อมทางแก้ครับ เรามาดูกันว่าเสียงเตือนที่ดังขึ้นมาจาก Bios นั้นเกิดอย่างไร ,จากสาเหตุใดบ้าง

เสียง ความหมาย
สั้น 1 ครั้ง POST ผ่าน,ทุกอย่างเป็นปกติ
สั้น 2 ครั้ง POSTไม่ผ่าน มีปัญหา
ไม่มีเสียง แหล่งจ่ายไฟหรือเมนบอร์ดมีปัญหา
เสียงต่อเนื่อง แหล่งจ่ายไฟหรือเมนบอร์ดมีปัญหา
เสียงสั้นๆ ต่อเนื่อง แหล่งจ่ายไฟหรือเมนบอร์ดมีปัญหา
ยาว 1 สั้น 1 เมนบอร์ดมีปัญหา
ยาว 1 สั้น 2 การ์ดแสดงผลมีปัญหา (MDA,CGA)
ยาว 1 สั้น 3 การ์ดแสดงผลมีปัญหา (EGA)

ตารางต่อไปนี้เป็นเสียงสั้นๆและการตีความของ BIOS ของ AMI สำหรับปัญหาหลักๆ

จำนวนครั้งของเสียงปี๊บ ความหมาย
1 การรีเฟช DRAM มีปัญหา ซึ่งเป็นส่วนของเมนบอร์ด
2 หน่วยความจำส่วนแรกสุด (64 KB ) มีปัญหา ตรวจสอบพาริตี้ไม่ผ่าน
3 หน่วยความจำส่วนแรกสุด (64 KB ) มีปัญหา
4 วงจรตั้งเวลาตัวหลัก (Timer #1) มีปัญหา ปกติวงจรนี้ใช้ในการกำกับ เวลาสำหรับการทำงานต่างๆ
5 ซีพียูมีปัญหา ซึ่งฟ้องออกมาโดยตัวซีพียูเอง
6 การทำงานของตัวควบคุมคีย์บอร์ดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ A20 มีปัญหา
7 เกิดปัญหาในการเปลี่ยนโหมดการทำงานของซีพียู
8 ไม่สามารถอ่านและเขียนหน่วยความจำของการ์ดจอส่วนที่ใช้แสดงผลอาจ จะเกิดจากไม่มีการ์ดจออยู่ หรือหน่วยความจำบนนั้นเสีย
9 BIOS มีปัญหา ตรวจสอบผลรวมของข้อมูลทั้งหมดใน ROM แล้วได้ ค่าไม่ตรงกับที่ควรเป็น แสดงว่า ROM อาจจะเสีย
10 CMOS มีปัญหา ไม่สามารถอ่านเขียน CMOS ได้
11 แคชมีปัญหา แคชภายนอกอาจจะเสีย

นอกจากนี้ยังมีเสียงที่แสดงปัญหาอื่นๆ อีกของ AMI BIOS

จำนวนครั้งเสียงปี๊บ ความหมาย
2 สั้น การทดสอบ(post)ไม่ผ่านมีบางส่วนที่ทดสอบไม่ผ่าน
1 ยาว 2สั้น ระบบภาพมีปัญหา อาจเกิดจาก ROM BIOS ของการ์ดจอมีปัญหาหรือมีการ์ดจอแต่ไม่สามารถแสดงภาพได้
1 ยาว 3สั้น ระบบภาพมีปัญหา อาจเกิดจากส่วนแปลงสัญญาณ (DAC-Digital to Analog Converter) เสีย หรืออาจเกิดปัญหาระหว่างการตรวจ สอบค้นหาจอภาพ (monitor) หรือหน่วยความจำ video RAM เสีย
1 ยาว การทดสอบ (post) ผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหา

..........จากตัวอย่างเสียงเตือนที่เสนอให้ชมไปนั้น เป็นตัวอย่างจากเมนบอร์ดที่นิยมกัน ก็คงจะช่วยให้ การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และเข้าใจ Bios กันมากขึ้นนะครับ

แหล่งอ้างอิง : http://www.phl.co.th