Make your own free website on Tripod.com
เฟรม (Frame) ตอนที่ 1

Frames
Frame overview
         Frame คือการแบ่งหน้าต่างของ Browser ออกเป็นส่วนต่างๆ โดยแต่ละส่วนโหลดหน้าเวบได้อิสระและสามารถสั่งลิ้งค์จากทางด้านซ้าย ให้มาเปิดทางด้านขวาได้ด้วย
Frame มีหลักในการทำงาน คือโหลดหน้าเวบเพจมากกว่าสองหน้าขึ้นไปมาใส่ในพื้นที่แต่ละส่วนที่แยกไว้ในหน้าเดียว นิยม ใช้แยกส่วน หน้ารวมลิ้งค์ออกจากหน้าเนื้อหาเมื่อเวลาเรียกเนื้อหา ขึ้นมาก่อนก็จะโหลดอยู่พื้นที่เดียวเท่านั้นซึ่งหน้าเนื้อหาจะมี
แต่ ข้อความไม่ได้ทำการตกแต่งอะไรมาก เป็นการง่ายในการออกแบบช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน กล่าวคือหากทำเวบเพจ
10 หน้าแต่จำเป็นต้องใช้ โลโก้เดียวกันใช้ลิงค์ร่วมกัน แต่แตกต่างกันตรงเนื้อหาเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการง่ายจึงแบ่งออก
เป็นเฟรมและลิ้งค์เปลี่ยนเฉพาะเนื้อหาเท่านั้นและยังสามารถโหลดได้เร็วกว่าการเปิดหน้าใหม่)

       Frame แต่ละส่วนก็คือ html แต่ละหน้า เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เท่ากับเราต้องสร้าง html 4 หน้าคือ
Frame1 Frame 2 Frame 3 และหน้าที่รวม Frame 1,2,3 เข้าด้วยกัน

การสร้างเฟรม
       การสร้างเฟรมนั้นสามารถทำได้การใช้ Object ที่คำสั่ง Frames ภายใน Object Frames จะมีเฟรมสำเร็จรูปให้เลือกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น 2 เฟรม , 3 เฟรม , 4 เฟรม

        หลังจากเลือกแบบเฟรมที่ต้องการได้แล้ว แต่ในช่วงการทดลองใช้แนะนำให้เลือกแบบสองเฟรมก่อนเพื่อเป็นการเข้าใจง่าย ขั้นตอนการสร้างเฟรมดังนี้
       คลิกเลือกแบบ 2 เฟรม
       ในหน้า Document จะเกิดการแบ่งเฟรมให้เลยดังภาพจะแยกเป็นเฟรมซ้ายและขวา

       เราสามารถปรับขนาดความกว้างของเฟรมได้โดยการปรับค่าที่ Properties inspector ( Properties เป็นคุณสมบัติของเฟรมสามารถ เรียกได้โดยการคลิกที่เส้นแบ่งระหว่างเฟรม )

Frames Properties
       Borders : เลือกว่าจะให้มีขอบของเฟรมหรือไม่ ในที่นี้ไม่ต้องให้มีขอบเลือก No
       Border Width : ความกว้างของขอบถ้ากำหนดให้ไม่มีขอบแล้วให้กำหนดความกว้างของขอบเป็น 0 ด้วยเพื่อความต่อเนื่องของเฟรม
       Border Color : กำหนดสีของขอบเฟรม
       Column : สามารถกำหนดความกว้างของเฟรมโดยการคลิกที่ Row Col Selection ด้านขวาคลิกเลือกให้เฟรมที่เราต้องการ ปรับ Active             แต่ที่นิยมปรับกันเฉพาะเฟรมใดเฟรมหนึ่งเพื่ออีกเฟรมจะเป็นส่วนของหน้าจอที่เหลือทั้งหมดเพราะขนาดหน้าจอ ของแต่ละคนไม่เท่ากัน

ขั้นตอนการ Save Frames
   เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างเฟรมเลยก็ว่าได้เพราะอาจจะเกิดความสับสนได้วิธีการเซฟให้ปฏิบัติดังนี้
       คลิกที่บริเวณนอกสุดของหน้า Document ให้ขอบนอกของเฟรมทำงานโดยขึ้นสีเข้มบริเวณรอบขอบนอก

   

        ไปที่เมนู File > Save All Frames

      

        จะเห็นขอบแรเงาบริเวณรอบบริเวณขอบนอก
        ภายใน Dialog box ให้ save ชื่อเป็น main_frame

       จากนั้นจะเป็นการ save Frame ด้านขวาให้กำหนดชื่อเป็น right_frame
       จากนั้นจะเป็นการ save Frame ด้านซ้ายให้กำหนดชื่อเป็น left_frame 
       ทดสอบโดยการ Preview โดยกด F12

     ในการทำงานเกี่ยวกับเฟรมนั้น Dreamweaver เพิ่มความสะดวกให้กับคุณได้ ด้วยการสร้างพาเล็ตต์ขึ้นมาโดยเฉพาะสามารถ
เรียกรูป ขึ้นมาใช้งานโดย คลิกเมนู Window > Frame หรือ Shift F2 การใช้งานโดยการคลิกที่เฟรมที่ต้องการทำงานในเฟรมนั้นๆ

จากที่ผ่านมาคงพอจะเริ่มเข้าใจรูปแบบไฟล์ของโฮมเพจที่ใช้แล้ว โดยจะเห็นได้ว่า หากหน้าโฮมเพจมีสองเฟรม จำเป็นต้องมีไฟล์ สามไฟล์ด้วยกัน คือ เฟรมสองไฟล์ และอีกหนึ่งไฟล์เป็นไฟล์ของเฟรมเซ็ต ที่ใช้เรียกไฟล์ขึ้นมาแสดงนั้นเองการ Save เฟรม ยังสามารถที่จะเลือก Save นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วคือ
       Save Frameset เมื่อต้องการเซฟเฉพาะไฟล์เฟรมเซ็ต
       Save Frameset As เมื่อต้องการเซฟเฉพาะไฟล์เฟรมเซ็ตเป็นอีกไฟล์หนึ่ง ( โดยใช้ชื่อไฟล์อื่น )
       Save เมื่อต้องการเซฟเฉพาะเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ( ต้องคลิกให้เฟรมนั้นทำงาน )
       Save As เมื่อต้องการเซฟเฉพาะไฟล์เฟรมใดเฟรมหนึ่ง เป็นอีกไฟล์หนึ่ง (เปลี่ยนชื่อใหม่ )
       Save All เมื่อต้องการเซฟไฟล์ทั้งหมด ทุกไฟล์พร้อมกัน โดยไม่ต้องป้อนชื่อใหม่ (แต่ต้องเคยเซฟมาก่อนแล้ว

**หมายเหตุ**
          ในการเชฟเฟรมที่มีโครงสร้างแบบอื่นๆที่เหลือ เช่นแบบ Left Frame หากคุณสงสัยว่ากำลังเชฟเวบเพจของเฟรมส่วนไหน เพื่อจะได้ตั้งชื่อเวบเพจให้สัมพันธ์กับเฟรมนั้น ให้สังเกตุว่าขณะที่ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ของเฟรมส่วนไหน ส่วนนั้นจะถูกเลือกโดยมีลักษณะใดมีลักษณะเป็นเส้นล้อมรอบ

การกำหนด คุณสมบัติต่างๆ ของเฟรม
     เราสามารถกำหนดทุกอย่างได้เหมือนหน้า html หน้าเดียวได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสีพื้น สีตัวอักษร หรือตั้งชื่อ Tilte สามารถทำได้ดังนี้
       คลิกที่เฟรมที่ต้องการกำหนดคุณสมบัติ หรือเรียกใช้ Frame Properties โดยกด Shift F2 หลังจากนั้นเลือกเฟรมที่ต้องการ ให้ทำงาน

 

        ให้มาที่ Modify > Page Properties

 

       Dialog box Page Properties ให้ทำการกำหนดค่าตามที่ต้องการ (การกำหนดค่าได้กล่าวมาแล้วเหมือนกับการกำหนดหน้า
             Document ทุกประการ )

 

      หลังจากกำหนดแล้วคลิก Apply > Ok
      จากนั้นให้ทำการปรับเฟรมที่เหลือ

<< [ BACK ] [ NEXT ] >>

Copy Right © 2002"JesuswOrK" , All rights reserved.
These web sites are best viewed with an 800 x 600 screen resolution.
Web site designed by webmaster
  tel : (054) - 312281
1 1